Aftrekbaar voor zelfstandigen

Ook flat aan kust is voortaan beroepskost
Vennootschappen mogen voortaan beroepskosten inbrengen die niets te maken hebben met hun activiteit. Dat stelt het Hof van Cassatie in een reeks ophefmakende arresten. 'Spectaculair', zo reageren fiscale experts. 'Dit vergroot de mogelijkheden voor fiscale optimalisatie aanzienlijk'.

Stel: u bent een dokter met een appartement aan de kust. Een leuke extra, waar u af en toe na een weekje hard werken kunt verpozen. Eén nadeel. de kosten van de flat kunt u bij de fiscus niet aangeven als beroepskosten, omdat het appartement niet gelinkt is aan de uitoefening van uw beroep.
Tenminste, dat was voor kort zo. In de vijf recente arresten heeft het Hof van Cassatie duidelijik gemaakt dat het die interpretatie nu omdraait en voortaan die kosten wel accepteert. Het Hof voegt er uitdrukkelijk aan toe dat het hiermee terugkomt op zijn vroegere rechtspraak. Een U-bocht die alle experts zonder uitzondering "zeer straf" noemen.
In de praktijk werkt het als volgt: een zelfstandige of iemand met een vrij beroep richt een vennootschap op die een flat aan zee of een dure auto koopt. De flat of auto wordt vervolgens tegen betaling ter beschikking gesteld aan de oprichter. Het voordeel? De kosten van de wagen of het appartement kunnen fiscaal ingebracht worden voor de vennootschap, zonder dat er een link met de activiteit van de oprichter moet worden bewezen. Een arts mag dus via zijn vennootschap de kosten voor zijn flat of zijn auto inbrengen, ook als die niets met zijn beroep te maken hebben. In principe kan hij door de recente arresten van het Hof van Cassatie zelfs de kosten voor een zwembad of dure edelstenen voor zijn vrouw als beroepskosten inbrengen. In theorie, maar niet in praktijk, zegt Stefan De Vleeschouwer, advocaat aan de Brusselse balie. "Ik denk niet dat het zo ver zal gaan. Je moet als vennootschap nog altijd een inkomen creëren, door het verhuren van een flat of een auto aan de oprichter. In het geval van een zwembad of edelstenen is het veel moeilijker om dat hard te maken. Maar het gaat wel om een vergaande versoepeling tegenover het verleden." De versoepeling laat ook toe dat vennootschappen buitenlandse obligaties kopen en verkopen, ook al maken ze daarbij miniem verlies. Door die verliezen te maken moeten ze minder belastingen betalen, waardoor ze er toch nog bij winnen. De fiscus betwistte in het verleden die manoeuvres, omdat de aan- en verkoop van obligaties meestal niet tot het doel van de vennootschap behoren. Maar ook daar wordt de fiscus nu teruggefloten door het Hof van Cassatie. Het Hof geeft zelf geen uitleg voor zijn opvallende koerswijziging. Het herinnert wel aan de regel dat voor een vennootschap alle inkomsten in principe belastbare beroepsinkomsten zijn. Wellicht suggereert het daarmee dat het logisch is om ook alle kosten in principe als aftrekbare beroepskosten te beschouwen.

Meer bewegingsruimte

"Dat lijkt me de logica te zijn achter deze beslissing, en ik kan die ook volgen. Maar de ommekeer is en blijft heel straf", zegt fiscaal expert Michel Maus. "Cassatie is er om toezicht te houden op de correcte interpretatie van de wetgeving. Nu zegt het Hof onomwonden dat het zich vergist heeft. Dat is du jamais vu. De impact is heel groot, in de eerste plaats op de lopende zaken van de fiscus. Maar je zit ook met het verleden. In principe kunnen mensen nu de Belgische staat aanklagen omdat hij de eigen wetgeving in het verleden verkeerd interpreteerde. Ik vermoed dat dat ook zal gebeuren." De arresten betekenen ook dat de Belgische overheid in de toekomst een pak fiscale inkomsten zal moeten missen, al durft geen enkele expert daar een bedrag op te plakken. "Het is duidelijk dat deze arresten veel meer bewegingsruimte geven aan wie aan fiscale optimalisatie wil doen", zegt Maus. Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) gaat "de reikwijdte van de arresten onderzoeken". Het Hof van Cassatie gaf geen verdere uitleg.
Bron : De Morgen
Link : http://www.demorgen.be/economie/hof-van-cassatie-ook-flat-aan-kust-is-voortaan-beroepskost-a2401566/

Immo Souêtre
Sparrendreef 96 - 8300 Knokke
Telefoon nummer: +32 50 68 10 10
E-mailadres: info@immosouetre.be
Open 7/7 op afspraak

Nicolas Souêtre is steeds bereikbaar op het nummer +32 476 35 10 67

BVBA Jacka Invest
BTW: BE 0448.799.402
ING: BE14 7350 5379 6083
BIC: KREDBEBB
AXA polisnummer: 7303793801434

Waarborgorganisme derdengelden
IBAN: BE53 3800 1435 4253
BIC: KREDBEBB

Lid CIB
CIB Vlaanderen

Erkend vastgoedmakelaar
IPIBIV 500.627

BIV Stagemeester